เมเท็ตสึ

From Central Japan International Airport Station to Meitetsu Nagoya Station

※At Meitetsu Nagoya Station you can transfer to the Higashiyama Line and the Sakuradori Line of the Nagoya City Subway, JR Line(Shinkansen/bullet train), and Kintetsu Line.

by Rapid Limited Express Train (All First Class Cars)

 Central Japan International Airport  Meitetsu Nagoya Station 
Required travel time:28mins
Fare:1,230yen

by Limited Express Train

 Central Japan International Airport  Meitetsu Nagoya Station 
Required travel time:35mins
Fare:870yen (You need to purchase an additional 360 yen ticket)

For more info

Central Japan International Airport
URL: http://www.centrair.jp/en/index.html

Nagoya Railroad Co.,Ltd
TEL: +81-52-582-5151
URL: http://www.meitetsu.co.jp/english/

การเดินทาง

การเดินทางไป/จากท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์

การเดินทางไป/จากท่าอากาศยานนาโกย่า (ภายในประเทศ)

การเดินทางไป/จากนาโกย่า

การเดินทางในนาโกย่า

แผนที่บริเวณ

Page Top

Nagoya Chamber of Commerce and Industry Bldg., 11F
10-19, Sakae 2-Chome, Naka-ku, Nagoya, 460-0008, JAPAN