แท็กซี่

For Nagoya Station

Required travel time:aprx.50mins
Cost:aprx.12,000yen

For Sakae area

Required travel time:45mins
Cost:aprx.10,500yen

For Kanayama area

Required travel time:40mins
Cost:aprx.9,000yen

For Nagoya Airport

Required travel time:70mins
Cost:aprx.15,000yen

*Weather or traffic conditions may cause changes in fares and scheduled times for arrival.

For more info

Central Japan International Airport
URL: http://www.centrair.jp/en/index.html

การเดินทาง

การเดินทางไป/จากท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์

การเดินทางไป/จากท่าอากาศยานนาโกย่า (ภายในประเทศ)

การเดินทางไป/จากนาโกย่า

การเดินทางในนาโกย่า

แผนที่บริเวณ

Page Top

Nagoya Chamber of Commerce and Industry Bldg., 11F
10-19, Sakae 2-Chome, Naka-ku, Nagoya, 460-0008, JAPAN