รถเช่า

หากท่านกำลังมองหารถเช่าที่เซ็นแทรร์ กรุณาดูที่เว็บไซต์ต่อไปนี้

http://www.centrair.jp/en/to_and_from/access/rental_car.html

การเดินทาง

การเดินทางไป/จากท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์

การเดินทางไป/จากท่าอากาศยานนาโกย่า (ภายในประเทศ)

การเดินทางไป/จากนาโกย่า

การเดินทางในนาโกย่า

แผนที่บริเวณ

Page Top

Nagoya Chamber of Commerce and Industry Bldg., 11F
10-19, Sakae 2-Chome, Naka-ku, Nagoya, 460-0008, JAPAN