ซิตี้ บัส

City BusesThe main bus terminals for city buses are at Nagoya Station and Sakae (the Oasis 21 terminal and the Funsui-minami terminal). Bus fare is ¥210 across the board. Major subway stations also have bus terminals, and bus routes extend into every part of the city.

Additionally, the Meitetsu Bus Center at the south end of Nagoya Station is the terminus for Meitetsu buses and highway buses, and this can be an incredibly convenient way to travel depending on one’s destination.
For those wanting to tour around Nagoya, the Me~guru Nagoya Sightseeing Route Bus is also an incredibly convenient way to get around.

Transportation Bureau,City of Nagoya

การเดินทาง

การเดินทางไป/จากท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์

การเดินทางไป/จากท่าอากาศยานนาโกย่า (ภายในประเทศ)

การเดินทางไป/จากนาโกย่า

การเดินทางในนาโกย่า

แผนที่บริเวณ

Page Top

Nagoya Chamber of Commerce and Industry Bldg., 11F
10-19, Sakae 2-Chome, Naka-ku, Nagoya, 460-0008, JAPAN