รถไฟ

There are three railways in Nagoya, including JR as well as Meitetsu, which provides access to Aichi and Gifu, and Kintetsu, which provides access to Mie and the Kansai region.
JR trains within the city run on the Tokaido main line and Chuo main line. Connections between JR and the subway can be made at Nagoya and Kanayama stations for the Tokaido line, and at Nagoya, Kanayama, Tsurumai, Chikusa, and Ozone stations for the Chuo line.
Transfers to and from Meitetsu can be made at Nagoya, Kanayama, Sakae, and Ozone stations. The Tsurumai line is jointly operated with Meitetsu from Akaike and Kami-Otai stations to offer convenient access up to Toyota and Inuyama.
Kintetsu, which runs from Mie prefecture, Nara, and Osaka connects to the subway at Hatta and Nagoya stations.

Links to external websites
Central Japan Railway Company
MEITETSU
KINTETSU CORPORATION

การเดินทาง

การเดินทางไป/จากท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์

การเดินทางไป/จากท่าอากาศยานนาโกย่า (ภายในประเทศ)

การเดินทางไป/จากนาโกย่า

การเดินทางในนาโกย่า

แผนที่บริเวณ

Page Top

Nagoya Chamber of Commerce and Industry Bldg., 11F
10-19, Sakae 2-Chome, Naka-ku, Nagoya, 460-0008, JAPAN