รถไฟและรถโดยสารประจำทาง

Nagoya airport (Domestic) to Meitetsu Nagoya Station

Nagoya Airport - Meitetsu Nagoya station
Required travel time:aprx.27mins
Fare:620yen
※Nagoya Airport is Domestic only. 

 Nagoya Airport  Meitetsu Bus / Meitetsu Nishiharu Station  Meitetsu Inuyama Line (Limited Express Train) / Meitetsu Nagoya Station 

Nagoya airport (Domestic) to Central Japan International Airport (Centrair).

Nagoya airport (Domestic) - Central Japan International Airport (Centrair)
Required travel time:82mins
Fare:1,310yen

 Nagoya airport  Meitetsu Bus/Meitetsu Nishiharu Station  Meitetsu Tokoname Line/Inuyama Line (Direct Limited Express) / Central Japan International Airport Station 

For more info

Nagoya airport (Domestic)
URL: http://www.nagoya-airport-bldg.co.jp/en/

Central Japan International Airport (International)
URL: http://www.centrair.jp/en/index.html

Nagoya Railroad Co.,Ltd
URL: http://www.meitetsu.co.jp/english/

การเดินทาง

การเดินทางไป/จากท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์

การเดินทางไป/จากท่าอากาศยานนาโกย่า (ภายในประเทศ)

การเดินทางไป/จากนาโกย่า

การเดินทางในนาโกย่า

แผนที่บริเวณ

Page Top

Nagoya Chamber of Commerce and Industry Bldg., 11F
10-19, Sakae 2-Chome, Naka-ku, Nagoya, 460-0008, JAPAN