รถไฟ

Whether you come from east or west, the most popular railway is the Tokaido Shinkansen Line. All Nozomi, Hikari and Kodama Shinkansen trains stop at Nagoya. From the Kansai region, you can save on your train fare by using the Kintetsu Express Urban Liner, though it takes a bit longer than the Shinkansen (bullet train). You can come to Nagoya from Toyama, Kanazawa or other places in the Hokuriku Region conveniently without any transfer connections.

Railways

The JR Tokaido Shinkansen (bullet train) is the most popular way to Nagoya from the East or West of Japan. All Nozomi, Hikari and Kodama Shinkansen trains stop at Nagoya. To/From the Kansai region, you can save on your train fare by using the Kintetsu Express Urban Liner, though it takes a bit longer than the Shinkansen.

Fares for the express trains listed in the JR Tokaido Shinkansen, JR and Kintetsu express trains are for reserved seats. Due to traffic conditions, the time required for transportation may vary from the scheduled time listed on the board.

For Tokyo

JR Tokaido Shinkansen (Nozomi express 1hr 40mins)

For Takayama

JR Express Train Wide view Hida (2hrs10mins)

For Kyoto

JR Tokaido Shinkansen (Nozomi express 40mins)
JR Tokaido line (2hrs20mins)

For Osaka

JR Tokaido Shinkansen (Nozomi express 50mins)
JR Tokaido line (2hrs50mins)
Kintetsu Express (2hrs30mins)

For more infomation

Central Japan Railway Company (JR東海)
URL: http://english.jr-central.co.jp/index.html

East Japan Railway Company (JR東日本)
URL: http://www.jreast.co.jp/e/index.html

West Japan Railway Company (JR西日本)
URL: http://www.westjr.co.jp/global/en/

Nagoya Railroad Co.,Ltd (名古屋鉄道)

URL: http://www.meitetsu.co.jp/english/

Kintetsu Corporation (近畿日本鉄道)
URL: http://www.kintetsu.co.jp/foreign/english/index.html

การเดินทาง

การเดินทางไป/จากท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์

การเดินทางไป/จากท่าอากาศยานนาโกย่า (ภายในประเทศ)

การเดินทางไป/จากนาโกย่า

การเดินทางในนาโกย่า

แผนที่บริเวณ

Page Top

Nagoya Chamber of Commerce and Industry Bldg., 11F
10-19, Sakae 2-Chome, Naka-ku, Nagoya, 460-0008, JAPAN