HOME > กิน > ขนมปังปิ้งหน้าถั่วแดง

ขนมปังปิ้งหน้าถั่วแดง

ถั่วแดงกวนรสหวานละมุน ทานเป็นอาหารว่างควบคู่กับเครื่องดื่มชากาแฟได้กลมกล่อมพอดี

“ขนมปังปิ้งหน้าถั่วแดง” คือ ขนมปังแผ่นหนาทาเนยหรือมาการีน และราดท็อปปิ้งถั่วแดงกวน มีสื่อมากมายมาทำข่าววัฒนธรรมร้านคอฟฟี่ช็อปของนาโกย่า* ขนมปังปิ้งหน้าถั่วแดงจึงเป็นที่รู้จักทั่วประเทศ

* นาโกย่าเป็นแหล่งกำเนิดมอร์นิ่ง เซอวิสหรือวัฒนธรรมการบริการอาหารเช้า นาโกย่ามีวัฒนธรรมร้านคอฟฟี่ช็อปที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเมื่อสั่งเครื่องดื่มหนึ่งแก้วในช่วงเช้า จะแถมของว่างมากมายเกินกว่าราคาเครื่องดื่ม เช่น ขนมปัง, ไข่ต้ม, สลัด ฯลฯ (บางร้านไม่มีบริการมอร์นิ่ง เซอวิส กรุณาตรวจสอบก่อนใช้บริการ)

Restaurants

Opened in 1947, one of the long established cafes in Nagoya.Sandwich is substantialicious.
Komeda Coffee is a café chain that originated in Nagoya. If you order ogura toast, you will get yo...
This restaurant is a company outlet for Osu Uiro, makers of uiro, a sweet, chewy cake for which Nagoya is...
1

กิน

อาหารแนะนำของนาโกย่า

อาหารแนะนำ

Page Top

Nagoya Chamber of Commerce and Industry Bldg., 11F
10-19, Sakae 2-Chome, Naka-ku, Nagoya, 460-0008, JAPAN