ประกาศ
ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

 1. หน้าหลัก
 2. งานกิจกรรม
 3. Osu Summer Festival "Osu Gottani Ichiba" Market
โอสุ คะนะยะมะ

Osu Summer Festival "Osu Gottani Ichiba" Market

กิจกรรมนี้สิ้นสุดแล้ว
 • Osu Summer Festival

Along with the establishment of Osu Kannon Shopping District's online shop "Osu Gottani Ichiba" (tentatively from July 1 to August 31), there will be bargain sales within the shopping area where you can shop safely and with peace of mind (tentatively from July 11 to August 16).

รายละเอียด

ตาราง 1/7/2020 ~ 31/8/2020
TEL +81-52-261-2287
FAX +81-52-241-6222
การเดินทาง Subway Tsurumai or Meijo line "Kamimaezu" Sta.
2-minute walk from Exit 12 or Exit 8.
Subway Tsurumai-line "Osu Kannon" Sta.
3-minute walk from Exit 2.

*Posted contents subject to change.
Please confirm the latest information on the official websites.

แผนที่การเดินทาง

SIGHTSEEING SPOT SEARCH

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying