งานเทศกาลประจำปีของท่าเรือนาโกย่า / Nagoya Port Festival | Visit Nagoya-ข้อมูลการท่องเที่ยวนาโกย่า
 1. หน้าหลัก
 2. งานกิจกรรม
 3. งานเทศกาลประจำปีของท่าเรือนาโกย่า / Nagoya Port Festival
ภาคใต้

งานเทศกาลประจำปีของท่าเรือนาโกย่า / Nagoya Port Festival

กิจกรรมนี้สิ้นสุดแล้ว
 • งานเทศกาลประจำปีของท่าเรือนาโกย่า / Nagoya Port Festival

เทศกาลนี้จะจัดที่ฝั่ง Garden Futou ของท่าเรือนาโกย่า ผู้ร่วมชมงานสามารถเพลิดเพลินกับบรรยากาศงานเทศกาลไปพร้อมๆกับวิวของทะเล และกิจกรรมสุดท้ายของเทศกาลก็คือการชมพลุดอกไม้ไฟซึ่งจะถูกจุดเต็มท้องฟ้า เหนือท่าเรือนาโกย่า พร้อมกับเสียงเพลงคลอไปกับพลุ

รายละเอียด

ตาราง 17/7/2023
TEL +81-52-654-7894
FAX +81-52-654-7910

แผนที่การเดินทาง

SIGHTSEEING SPOT SEARCH

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying