เทศกาลผ้ามัดย้อมโบราณอาริมัตสึ / Arimatsu Shibori (Tie-Dying) Festival | Visit Nagoya-ข้อมูลการท่องเที่ยวนาโกย่า
ประกาศ
ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 10 กันยายน 2021)

 1. หน้าหลัก
 2. งานกิจกรรม
 3. เทศกาลผ้ามัดย้อมโบราณอาริมัตสึ / Arimatsu Shibori (Tie-Dying) Festival
ภาคใต้
Cancelled

เทศกาลผ้ามัดย้อมโบราณอาริมัตสึ / Arimatsu Shibori (Tie-Dying) Festival

 • เทศกาลผ้ามัดย้อมโบราณอาริมัตสึ / Arimatsu Shibori (Tie-Dying) Festival

เทศกาลผ้ามัดย้อมอะริมัตสึ จะจัดขึ้นประจำปีที่เขตอะริมัตสึ ย่านเก่าแก่ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยตัวบ้านแบบโบราณ ร้านคาและตั้งอยู่บนถนนโทไกโดะ ร้านสำหรับขายผ้ามัดย้อมนั้นตั้งอยู่บนถนนเส้นหลักตั้งแต่ในสมัยเอโอะ นอกจากนี้ยังมีการสอนวิธีย้อมผ้าให้แก่ผู้เยี่ยมชม รวมถึงการแสดงและขบวนพาเหรดอีกด้วย

รายละเอียด

ตาราง 5/6/2021 , 6
Cancelled
ติดต่อ Arimatsu-Narumi Tie-Dying Museum
TEL +81-52-621-0111
FAX +81-52-621-6051

*Posted contents subject to change.
Please confirm the latest information on the official websites.

แผนที่การเดินทาง

SIGHTSEEING SPOT SEARCH

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying