ที่ราบน้ำขึ้นถึง-ฟูจิมาเอะ | Visit Nagoya-ข้อมูลการท่องเที่ยวนาโกย่า
 1. หน้าหลัก
 2. สถานที่ท่องเที่ยว
 3. ที่ราบน้ำขึ้นถึง-ฟูจิมาเอะ
ท่าเรือ

ที่ราบน้ำขึ้นถึง-ฟูจิมาเอะ

 • ที่ราบน้ำขึ้นถึง-ฟูจิมาเอะ
 • ที่ราบน้ำขึ้นถึง-ฟูจิมาเอะ
 • ที่ราบน้ำขึ้นถึง-ฟูจิมาเอะ
 • ที่ราบน้ำขึ้นถึง-ฟูจิมาเอะ

ธรรมชาติอันมีค่าที่ยังหลงเหลือท่ามกลางเมืองใหญ่

ที่ด้านในสุดของท่าเรือนาโกย่าบริเวณปากน้ำโชวนาอิ ปากน้ำชินคาว่า และปากน้ำนิคโค คือพื้นที่ราบน้ำขึ้นถึงฟูจิมาเอะ ซึ่งบริเวณนี้คือที่อพยพมาของนกกว่า40สายพันธ์ุ เช่น นกอิก๋อยและนกหัวโต เป็นต้น ครั้งหนึ่งบริเวณนี้เกือบจะกลายเป็นเพียงแค่ที่ฝังกลบขยะ แต่ด้วยอนุสัญญาแรมซาร์ที่ได้ลงนามเมื่อปีค.ศ.2002ทำให้พื้นที่นี้กลายเป็นที่ราบน้ำขึ้นถึงที่สำคัญระดับนานาชาติ

Parking Lot Bus Boarding

รายละเอียด

ที่อยู่ 〒455-0855
เมืองนาโกย่า เขตมินาโต ชุมชนฟูจิมาเอะ
พื้นที่ ท่าเรือ

แผนที่การเดินทาง

สถานที่ท่องเที่ยว

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying