สวนดอกไม้ป่าท่าเรือนาโกย่า "บลูบอนเน็ต" | Visit Nagoya-ข้อมูลการท่องเที่ยวนาโกย่า
 1. หน้าหลัก
 2. สถานที่ท่องเที่ยว
 3. สวนดอกไม้ป่าท่าเรือนาโกย่า "บลูบอนเน็ต"
ท่าเรือ

สวนดอกไม้ป่าท่าเรือนาโกย่า "บลูบอนเน็ต"

 • สวนดอกไม้ป่าท่าเรือนาโกย่า "บลูบอนเน็ต"
 • สวนดอกไม้ป่าท่าเรือนาโกย่า "บลูบอนเน็ต"
 • สวนดอกไม้ป่าท่าเรือนาโกย่า "บลูบอนเน็ต"
 • สวนดอกไม้ป่าท่าเรือนาโกย่า "บลูบอนเน็ต"
 • สวนดอกไม้ป่าท่าเรือนาโกย่า "บลูบอนเน็ต"
 • สวนดอกไม้ป่าท่าเรือนาโกย่า "บลูบอนเน็ต"
 • สวนดอกไม้ป่าท่าเรือนาโกย่า "บลูบอนเน็ต"
 • สวนดอกไม้ป่าท่าเรือนาโกย่า "บลูบอนเน็ต"
 • สวนดอกไม้ป่าท่าเรือนาโกย่า "บลูบอนเน็ต"
 • สวนดอกไม้ป่าท่าเรือนาโกย่า "บลูบอนเน็ต"
 • สวนดอกไม้ป่าท่าเรือนาโกย่า "บลูบอนเน็ต"
 • สวนดอกไม้ป่าท่าเรือนาโกย่า "บลูบอนเน็ต"
 • สวนดอกไม้ป่าท่าเรือนาโกย่า "บลูบอนเน็ต"
 • สวนดอกไม้ป่าท่าเรือนาโกย่า "บลูบอนเน็ต"
 • สวนดอกไม้ป่าท่าเรือนาโกย่า "บลูบอนเน็ต"
 • สวนดอกไม้ป่าท่าเรือนาโกย่า "บลูบอนเน็ต"
 • สวนดอกไม้ป่าท่าเรือนาโกย่า "บลูบอนเน็ต"
 • สวนดอกไม้ป่าท่าเรือนาโกย่า "บลูบอนเน็ต"

มวลดอกไม้ป่าที่สร้างบรรยากาศความเป็นผืนป่าธรรมชาติ เพลิดเพลินไปกับความอุดมสมบูรณ์อย่างเรียบง่ายของดอกไม้ป่า และเก็บเกี่ยวไอเดียสำหรับสวนของท่านจากสวนหลากหลายสไตล์ในที่แห่งนี้

Accessible Toilet Parking Lot Bus Boarding Restaurant Toilet Souvenir Shop Lactation Room

รายละเอียด

ที่อยู่ 〒455-0028
42 ชิโอมิโจ มินาโตะคุ นาโกย่า
พื้นที่ ท่าเรือ
การเดินทาง รถบัสเมืองนาโกย่า/สาย 19 ออกจากคะเนะยะมะไป World Flower Garden
สาย 14 ออกจากอะระทะมะบาชิไป World Flower Garden
รถยนต์/ขับไปตามทางหลวงหมายเลข 1 จนถึงสี่แยก "โอชิซากิ 1" ขับต่อไปทางทิศตะวันตก ข้ามสะพานชิโอะมิบาชิแล้วเลี้ยวซ้ายตรงสัญญาณไฟจราจรแรก
ขึ้นทางทางด่วนอิเสะวังกัง ลงตรงแยกเมโคชิโอะมิแล้วขับต่อมาอีกประมาณ 2 กิโลเมตร
ขึ้นทางทางด่วนนาโกย่าหมายเลข 4 ถนนโทไกโด ลงแยกฟุนะมิแล้วขับต่อมาอีก 2 กิโลเมตร
TEL +81-52-613-1187 (ไม่สามารถติดต่อสอบถามด้วยภาษาอังกฤษได้)
FAX +81-52-618-2071 (ไม่สามารถติดต่อสอบถามด้วยภาษาอังกฤษได้)
เวลาทำการ เวลาเปิดทำการแตกต่างกันตามฤดูกาล
วันหยุดตามปกติ ทุกวันจันทร์ (หรือวันถัดไป หากวันจันทร์เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ช่วงฤดูหนาว (วันที่ 26 ธันวาคม ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์) และวันจันทร์ที่ 3 ของเดือนกรกฎาคม
ราคา ผู้ใหญ่: 300 เยน
ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป: 200 เยน
นักเรียนระดับประถมถึงมัธยม: 150 เยน
เด็ก อายุต่ำกว่า 6 ขวบ: ไม่เสียค่าเข้าชม
ที่จอดรถ ที่จอดรถสำหรับรถปกติ 223 คัน และรถบัส 1 คัน

แผนที่การเดินทาง

สถานที่ท่องเที่ยว

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying