วัดนิตไตจิ | Visit Nagoya-ข้อมูลการท่องเที่ยวนาโกย่า
 1. หน้าหลัก
 2. สถานที่ท่องเที่ยว
 3. วัดนิตไตจิ
ภาคตะวันออก

วัดนิตไตจิ

 • วัดนิตไตจิ
 • วัดนิตไตจิ
 • วัดนิตไตจิ
 • วัดนิตไตจิ
 • วัดนิตไตจิ
 • วัดนิตไตจิ

“วัดไทย-ญี่ปุ่น” สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1904 เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปที่ได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์แห่งสยาม (ปัจจุบันคือประเทศไทย)ในปีค.ศ.1900 วัดนิตไตจิเป็นวัดเพียงแห่งเดียวในญี่ปุ่นที่ไม่ได้เป็นของพุทธศาสนานิกายใดนิกายหนึ่ง แต่ทุกนิกายผลัดเปลี่ยนกันดูแล นอกจากมีคนไทยที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเดินทางมาสักการะเป็นจำนวนมากแล้ว ยังมีผู้คนจำนวนมากมาเที่ยวอย่างครึกครื้นตลอดทางเดินและบริเวณภายในวัดในช่วงที่มีการจัดงานวัด ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 21 ของทุกเดือน

Parking Lot

รายละเอียด

ที่อยู่ 〒464-0057
1-1 ฮอนโดะ, เขตจิคุสะ เมืองนาโกย่า
พื้นที่ ภาคตะวันออก
TEL +81-52-751-2121 (ไม่สามารถติดต่อสอบถามด้วยภาษาอังกฤษได้)
เวลาทำการ เปิดให้เข้าสักการะได้ทุกวัน
วันหยุดตามปกติ เข้าชมได้ตลอดทั้งปี
ที่จอดรถ เข้าชมได้ตลอดทั้งปี

แผนที่การเดินทาง

สถานที่ท่องเที่ยว

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying