พิพิธภัณฑ์ผ้ามัดย้อมอาริมัตสึนารุมิ | Visit Nagoya-ข้อมูลการท่องเที่ยวนาโกย่า
 1. หน้าหลัก
 2. สถานที่ท่องเที่ยว
 3. พิพิธภัณฑ์ผ้ามัดย้อมอาริมัตสึนารุมิ
ภาคใต้

พิพิธภัณฑ์ผ้ามัดย้อมอาริมัตสึนารุมิ

 • พิพิธภัณฑ์ผ้ามัดย้อมอาริมัตสึนารุมิ
 • พิพิธภัณฑ์ผ้ามัดย้อมอาริมัตสึนารุมิ
 • พิพิธภัณฑ์ผ้ามัดย้อมอาริมัตสึนารุมิ
 • พิพิธภัณฑ์ผ้ามัดย้อมอาริมัตสึนารุมิ

พิพิธภัณฑ์ผ้ามัดย้อมอะริมัตสึนะรุมิ นี้จัดตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาเอกลักษณ์วัฒนธรรมผ้ามัดย้อมของพื้นที่ในเชิงวัฒนธรรมและเชิงศิลปะงานฝีมือ
ที่นี่มีการจัดแสดงและแนะนำเกี่ยวกับศิลปะการมัดย้อมทั้งในเชิงเอกสารและผลงานที่มีคุณค่า นอกจากนั้นที่อะริมัตสึแห่งนี้ยังเป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งใน53ถนนที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดของโทไคโด(เส้นทางสายโตเกียว-เกียวโต)อีกด้วย
นอกจากนี้ภาพทิวทัศน์ของเมืองในอดีตที่ถูกวาดโดยศิลปินอุกิโยะ อาทิ เช่น โฮคุไซและฮิโระชิเงะที่แม้เวลาจะผ่านไปก็ยังแสดงให้เห็นถึงการหล่อหล่อมวัฒนธรรมการมัดย้อมของชุมชนแห่งนี้ที่เป็นวัฒนธรรมที่สวยงามของญี่ปุ่น

Accessible Toilet Parking Lot Free WiFi Toilet Credit Cards Accepted Souvenir Shop Lactation Room

รายละเอียด

ที่อยู่ 〒458-0924
เมืองนาโกย่า เขตมิโดริ ชุมชนอาริมัตสึ3008
พื้นที่ ภาคใต้

แผนที่การเดินทาง

สถานที่ท่องเที่ยว

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying