ศาลเจ้าชิโรยามะฮาจิมัน | Visit Nagoya-ข้อมูลการท่องเที่ยวนาโกย่า
 1. หน้าหลัก
 2. สถานที่ท่องเที่ยว
 3. ศาลเจ้าชิโรยามะฮาจิมัน
ภาคตะวันออก

ศาลเจ้าชิโรยามะฮาจิมัน

 • ศาลเจ้าชิโรยามะฮาจิมัน
 • ศาลเจ้าชิโรยามะฮาจิมัน
 • ศาลเจ้าชิโรยามะฮาจิมัน
 • ศาลเจ้าชิโรยามะฮาจิมัน
 • ศาลเจ้าชิโรยามะฮาจิมัน
 • ศาลเจ้าชิโรยามะฮาจิมัน
 • ศาลเจ้าชิโรยามะฮาจิมัน
 • ศาลเจ้าชิโรยามะฮาจิมัน
 • ศาลเจ้าชิโรยามะฮาจิมัน
 • ศาลเจ้าชิโรยามะฮาจิมัน
 • ศาลเจ้าชิโรยามะฮาจิมัน
 • ศาลเจ้าชิโรยามะฮาจิมัน
 • ศาลเจ้าชิโรยามะฮาจิมัน
 • ศาลเจ้าชิโรยามะฮาจิมัน
 • ศาลเจ้าชิโรยามะฮาจิมัน
 • ศาลเจ้าชิโรยามะฮาจิมัน
 • ศาลเจ้าชิโรยามะฮาจิมัน
 • ศาลเจ้าชิโรยามะฮาจิมัน

ในพื้นที่บริเวณป่าชิโระยามะนี้เคยมีปราสาทสุเอะโมะริของ โอดะ โนะบุฮิเดะอยู่

เขาสืบทอดตำแหน่งต่อจากพ่อของเขาโนะบุฮิเดะ และหลังจากนั้นเขาก็ถูกกำจัดโดยโนะบุนากะพี่ชายของเขาเอง จากนั้นเพียงแค่10ปีปราสาทแห่งนี้ก็ถูกทิ้งร้างลง และศาลเจ้าชิโระยามะฮาจิมังกุนี้ก็ถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ซากปราสาทนี้เอง

ศาลเจ้าแห่งนี้มักจะเนืองแน่นในช่วงเทศกาลไหว้ศาลแรกของปีในช่วงปีใหม่ การขอพรให้หายจากโรคภัยต่างๆช่วงฤดูใบไม้ผลิ และเทศกาลฉลองครบเจ็ดห้าสามขวบของญี่ปุ่นในช่วงฤดูใบไม้ผลิ เป็นต้น

Parking Lot Bus Boarding

รายละเอียด

ที่อยู่ 〒464-0045
เมืองนาโกย่า เขตจิคุสะ ชุมชนชิโระยามะ 2-88
พื้นที่ ภาคตะวันออก

แผนที่การเดินทาง

สถานที่ท่องเที่ยว

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying