ถนนแห่งเส้นทางมนุษยธรรม สุกิฮาระจิอุเนะ | Visit Nagoya-ข้อมูลการท่องเที่ยวนาโกย่า
 1. หน้าหลัก
 2. สถานที่ท่องเที่ยว
 3. ถนนแห่งเส้นทางมนุษยธรรม สุกิฮาระจิอุเนะ
ภาคใต้

ถนนแห่งเส้นทางมนุษยธรรม สุกิฮาระจิอุเนะ

 • ถนนแห่งเส้นทางมนุษยธรรม สุกิฮาระจิอุเนะ
 • ถนนแห่งเส้นทางมนุษยธรรม สุกิฮาระจิอุเนะ
 • ถนนแห่งเส้นทางมนุษยธรรม สุกิฮาระจิอุเนะ
 • ถนนแห่งเส้นทางมนุษยธรรม สุกิฮาระจิอุเนะ
 • ถนนแห่งเส้นทางมนุษยธรรม สุกิฮาระจิอุเนะ
 • ถนนแห่งเส้นทางมนุษยธรรม สุกิฮาระจิอุเนะ
 • ถนนแห่งเส้นทางมนุษยธรรม สุกิฮาระจิอุเนะ
 • ถนนแห่งเส้นทางมนุษยธรรม สุกิฮาระจิอุเนะ
 • ถนนแห่งเส้นทางมนุษยธรรม สุกิฮาระจิอุเนะ
 • ถนนแห่งเส้นทางมนุษยธรรม สุกิฮาระจิอุเนะ
 • ถนนแห่งเส้นทางมนุษยธรรม สุกิฮาระจิอุเนะ
 • ถนนแห่งเส้นทางมนุษยธรรม สุกิฮาระจิอุเนะ

สุกิฮาระ จิอุเนะ คือนักการทูตของญี่ปุ่นในช่วงปี 1900-1986
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 เขาได้ช่วยชีวิตครอบครัวชาวยิวจำนวนมากกว่า2000คนโดยการออกวีซ่าลี้ภัยผ่านทางญี่ปุ่นให้พวกเขา
คุณสุกิฮาระ ใช้ชีวิตวัยเด็กอยู่ที่นาโกย่ากว่า 10ปี
เพื่อสรรเสริญคุณงามความดี ได้มีการตั้งชื่อถนนย่านที่เขาเคยอาศัยไปจนถึงโรงเรียนมัธยมต้นประจำจังหวัดไอจิdaigochugakko(ปัจจุบันคือโรงเรียนมัธยมปลายประจำจังหวัดไอจิ ซุอิเรียวโคโต) ตลอดระยะความยาวทั้งหมดกว่า 4.5กิโลเมตร โดยตั้งชื่อถนนว่า "ถนนแห่งเส้นทางมนุษยธรรม สุกิฮาระจิอุเนะ"

รายละเอียด

ที่อยู่ ทิศใต้
พื้นที่ ภาคใต้

แผนที่การเดินทาง

สถานที่ท่องเที่ยว

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying