ศูนย์อาหารมารุนะคะ ตลาดกลางยานางิบาชิ | Visit Nagoya-ข้อมูลการท่องเที่ยวนาโกย่า
ประกาศ
ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2021)

 1. หน้าหลัก
 2. สถานที่ท่องเที่ยว
 3. ศูนย์อาหารมารุนะคะ ตลาดกลางยานางิบาชิ
สถานีนาโกย่า

ศูนย์อาหารมารุนะคะ ตลาดกลางยานางิบาชิ

*Posted contents subject to change depending on the impact of the novel coronavirus.
Please confirm the latest information on the official websites.

 • Yanagibashi Central Market
 • Yanagibashi Central Market

Yanagibashi Central Market is a 10-minute walk from Nagoya Station,the biggest transportation hub of Nagoya. As the "pantry of the citizens", the market is crowded with shoppers from early morning. Not only brokers but the general public can purchase fresh foods peculiar to the market. Visitors can also enjoy meals.

Toilet Restaurant Parking Lot

รายละเอียด

ที่อยู่ 〒450-0002
4-11-3 Meieki, Nakamura-ku, Nagoya
พื้นที่ สถานีนาโกย่า
TEL +81-52-583-3811
เวลาทำการ Early morning - around 10:00
*Hours of operation may vary by each shop.
วันหยุดตามปกติ Sundays and Wednesdays / public holidays

*Posted contents subject to change.
Please confirm the latest information on the official websites.

แผนที่การเดินทาง

สถานที่ท่องเที่ยว

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying