ห้องสมุดโฮสะแห่งเมืองนาโกย่า | Visit Nagoya-ข้อมูลการท่องเที่ยวนาโกย่า
 1. หน้าหลัก
 2. สถานที่ท่องเที่ยว
 3. ห้องสมุดโฮสะแห่งเมืองนาโกย่า
ภาคตะวันออก

ห้องสมุดโฮสะแห่งเมืองนาโกย่า

 • ห้องสมุดโฮสะแห่งเมืองนาโกย่า
 • ห้องสมุดโฮสะแห่งเมืองนาโกย่า
 • ห้องสมุดโฮสะแห่งเมืองนาโกย่า
 • ห้องสมุดโฮสะแห่งเมืองนาโกย่า
 • ห้องสมุดโฮสะแห่งเมืองนาโกย่า
 • ห้องสมุดโฮสะแห่งเมืองนาโกย่า
 • ห้องสมุดโฮสะแห่งเมืองนาโกย่า
 • ห้องสมุดโฮสะแห่งเมืองนาโกย่า
 • ห้องสมุดโฮสะแห่งเมืองนาโกย่า
 • ห้องสมุดโฮสะแห่งเมืองนาโกย่า
 • ห้องสมุดโฮสะแห่งเมืองนาโกย่า
 • ห้องสมุดโฮสะแห่งเมืองนาโกย่า

ห้องสมุดโฮสะเป็นหอจดหมายเหตุที่เก็บรักษาเอกสารเก่าแก่ภาษาญี่ปุ่นและจีนอันยอดเยี่ยมซึ่งเคยอยู่ในความครอบครองของตระกูลโทคุกาวะโอวาริ ภายในห้องอ่านหนังสือ มีหนังสือซึ่งอยู่ในชุดสะสมของห้องสมุดให้บริการและบางส่วนสามารถนำไปทำสำเนาได้ นิทรรศการของที่นี่จัดแสดงวัฒนธรรมซามูไรในช่วงแรกเริ่มของยุคใหม่ ซึ่งรวมถึงองค์ความรู้และวัฒนธรรมของครอบครัวซามูไร นอกจากนี้ ยังมีการจัดบรรยายเป็นครั้งคราวร่วมกับพิพิธภัณฑ์ศิลปะโทคุกาวะและสวนโทคุกาวะอีกด้วย อาคารแห่งใหม่นี้เปิดในเดือนพฤศจิกายน 2004

Accessible Toilet Bus Boarding Toilet

รายละเอียด

ที่อยู่ 〒461-0023
1001 โทคุกาวะ,เขตฮิกาชิ เมืองนาโกย่า
พื้นที่ ภาคตะวันออก
การเดินทาง ขึ้น "เมกุรุ" รถบัสท่องเที่ยวนาโกย่ามาลงที่ป้าย "4 Tokugawa-en, Tokugawa Art Museum, Hosa Library"
รถบัสประจำเมือง เบอร์ 2 สายหลักมาลงที่ป้าย "Tokugawa-en Shindeki" แล้วเดินต่อมาอีกประมาณ 3 นาที
นั่งรถไฟ JR สายจูโอมาลงที่สถานี "โอโซะเนะ" ออกทางออกทิศใต้แล้วเดินต่อมาอีก 10 นาที
นั่งรถไฟใต้ดินสายซากุระโดริมาลงที่สถานี "ชะโด" ออกทางออกที่ 1 แล้วเดินต่อมาอีก 15 นาที
TEL +81-52-935-2173 (ไม่สามารถติดต่อสอบถามด้วยภาษาอังกฤษได้)
FAX +81-52-935-2174(เป็นภาษาอังกฤษได้)
เวลาทำการ 10:00 - 17:00 น. (ห้องนิทรรศการ)
* เข้าได้ถึง 16:30 น.
9:30 - 17:00 น. (ห้องอ่านหนังสือ)
* ไม่สามารถยืมหนังสือจากห้องสมุดในเวลา 12:00 - 13:00 น.
วันหยุดตามปกติ ทุกวันจันทร์ (หรือวันทำการวันถัดไป หากวันจันทร์เป็นวันหยุดราชการหรือวันหยุดชดเชย) / กลางเดือนธันวาคม (วันหยุดที่กำหนดเป็นกรณีพิเศษ) / 29 ธันวาคม - 3 มกราคม (วันหยุดสิ้นปีและปีใหม่)
ที่จอดรถ รถยนต์ธรรมดา 82 คัน รถบัส 8 คัน
หมายเหตุ ขายหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ทางเข้าอาคาร

แผนที่การเดินทาง

สถานที่ท่องเที่ยว

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying