บ้านทาเคดะ (อะริมัตสึ) | Visit Nagoya-ข้อมูลการท่องเที่ยวนาโกย่า
ประกาศ
ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 10 กันยายน 2021)

 1. หน้าหลัก
 2. สถานที่ท่องเที่ยว
 3. บ้านทาเคดะ (อะริมัตสึ)
ภาคใต้

บ้านทาเคดะ (อะริมัตสึ)

*Posted contents subject to change depending on the impact of the novel coronavirus.
Please confirm the latest information on the official websites.

 • House of the Takeda (Arimastsu)
 • House of the Takeda (Arimastsu)

ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมซึ่งเมืองนาโกย่าได้กำหนดขึ้นและสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญต่อภูมิทัศน์ของเมือง
หนึ่งในอาคารที่หลงเหลืออยู่ในสภาพดี โดยเป็นร้านค้าผ้ามัดย้อมและเป็นสัญลักษณ์ของถนนอะริมัตสึโทไกโด ร้านหลัก 1 หลัง โกดัง 3 หลัง ศาลาชงชา 1 หลัง ห้องแบบญี่ปุ่นที่ทำแบบห้องเรียนสไตล์โชอินขนาด 26 เสื่อตาตามิ อนุรักษ์ไว้จวบจนถึงปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด ทั้งกำแพงชั้นสองฉาบปูนสีดำ เพิ่มแสงด้วยตะเกียงแก๊สจากสมัยเมจิและความรุ่งเรืองของพ่อค้าในสมัยนั้น

Bus Boarding Restaurant Free WiFi Toilet Credit Cards Accepted Souvenir Shop

รายละเอียด

ที่อยู่ 〒458-0924
บ้านเลขที่ 1802 อะริมัตสึ เขตมิโดริ เมืองนาโกย่า
พื้นที่ ภาคใต้
หมายเหตุ * ปัจจุบัน คือ ร้านผ้ามัดย้อม"ทาเคดะคะเฮ"

*Posted contents subject to change.
Please confirm the latest information on the official websites.

แผนที่การเดินทาง

สถานที่ท่องเที่ยว

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying