ศาลเจ้าอุเอะโนะเท็นมังกุ | Visit Nagoya-ข้อมูลการท่องเที่ยวนาโกย่า
 1. หน้าหลัก
 2. สถานที่ท่องเที่ยว
 3. ศาลเจ้าอุเอะโนะเท็นมังกุ
ภาคตะวันออก

ศาลเจ้าอุเอะโนะเท็นมังกุ

 • ศาลเจ้าอุเอะโนะเท็นมังกุ
 • ศาลเจ้าอุเอะโนะเท็นมังกุ
 • ศาลเจ้าอุเอะโนะเท็นมังกุ
 • ศาลเจ้าอุเอะโนะเท็นมังกุ
 • ศาลเจ้าอุเอะโนะเท็นมังกุ
 • ศาลเจ้าอุเอะโนะเท็นมังกุ
 • ศาลเจ้าอุเอะโนะเท็นมังกุ
 • ศาลเจ้าอุเอะโนะเท็นมังกุ
 • ศาลเจ้าอุเอะโนะเท็นมังกุ
 • ศาลเจ้าอุเอะโนะเท็นมังกุ
 • ศาลเจ้าอุเอะโนะเท็นมังกุ
 • ศาลเจ้าอุเอะโนะเท็นมังกุ
 • ศาลเจ้าอุเอะโนะเท็นมังกุ
 • ศาลเจ้าอุเอะโนะเท็นมังกุ

ศาลเจ้าที่สร้างอุทิศถวายแก่ ท่านสุกะวะระมิจิสะเนะ
เป็นศาลเจ้าที่รู้จักกันดีด้านขอพรด้านการศึกษา ว่ากันว่าสร้างโดยอะเบะเซเม ในสมัยเฮอัน
เปิดให้ให้เข้าทุกวันโดยไม่ต้องจองล่วงหน้า จะมาเพื่อสักการะทั่วไป บูชาตุ้กตา และอื่นๆก็ได้เช่นกัน

Parking Lot Toilet Lactation Room

รายละเอียด

ที่อยู่ 〒464-0094
เมืองนาโกย่า เขตจิคุสะ ชุมชนอะคะสะคะ 4-89
พื้นที่ ภาคตะวันออก

แผนที่การเดินทาง

สถานที่ท่องเที่ยว

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying