ศาลเจ้าชิโอะกะมะ | Visit Nagoya-ข้อมูลการท่องเที่ยวนาโกย่า
 1. หน้าหลัก
 2. สถานที่ท่องเที่ยว
 3. ศาลเจ้าชิโอะกะมะ
ภาคตะวันออก

ศาลเจ้าชิโอะกะมะ

 • ศาลเจ้าชิโอะกะมะ
 • ศาลเจ้าชิโอะกะมะ
 • ศาลเจ้าชิโอะกะมะ
 • ศาลเจ้าชิโอะกะมะ
 • ศาลเจ้าชิโอะกะมะ
 • ศาลเจ้าชิโอะกะมะ

เล่ากันว่าเป็นที่ประดิษฐานของดวงวิญญาณเทพเจ้าจากวัดชิโอกะมะจากจังหวัดมิยางิไว้ที่นี่ เทพเจ้าที่ว่าคือ ชิโอะทสึจิโอะจิโนะคะมิ ที่เป็นเทพแห่งท้องทะเลผู้ควบคุมกระแสน้ำขึ้นลง
เนื่องจากความเชื่อที่ว่าการให้กำเนิดมีความเกี่ยวข้องกระกระแสน้ำขึ้นน้ำลง ดังนั้นจึงเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการคลอดบุตรอย่างปลอดภัย
นอกจากนั้นยังเป็นเทพเจ้าเกี่ยวกับถ่ายถอดการทำเกลือ และยังได้รับการนับถือบูชาในฐานะเทพผู้พิทักษ์การเติบโตของทารก การป้องกันโคลิคของเด็ก อีกด้วย

Parking Lot Toilet Lactation Room

รายละเอียด

ที่อยู่ 〒468-0075
เมืองนาโกย่า เขตเท็นปะคุ มิยุกิยะมะ 1328
พื้นที่ ภาคตะวันออก

แผนที่การเดินทาง

สถานที่ท่องเที่ยว

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying