สวนวัฒนธรรมการเกษตร พื้นที่สีเขียวโทดากาวะ | Visit Nagoya-ข้อมูลการท่องเที่ยวนาโกย่า
 1. หน้าหลัก
 2. สถานที่ท่องเที่ยว
 3. สวนวัฒนธรรมการเกษตร พื้นที่สีเขียวโทดากาวะ
ท่าเรือ

สวนวัฒนธรรมการเกษตร พื้นที่สีเขียวโทดากาวะ

 • สวนวัฒนธรรมการเกษตร พื้นที่สีเขียวโทดากาวะ
 • สวนวัฒนธรรมการเกษตร พื้นที่สีเขียวโทดากาวะ
 • สวนวัฒนธรรมการเกษตร พื้นที่สีเขียวโทดากาวะ
 • สวนวัฒนธรรมการเกษตร พื้นที่สีเขียวโทดากาวะ
 • สวนวัฒนธรรมการเกษตร พื้นที่สีเขียวโทดากาวะ
 • สวนวัฒนธรรมการเกษตร พื้นที่สีเขียวโทดากาวะ
 • สวนวัฒนธรรมการเกษตร พื้นที่สีเขียวโทดากาวะ
 • สวนวัฒนธรรมการเกษตร พื้นที่สีเขียวโทดากาวะ
 • สวนวัฒนธรรมการเกษตร พื้นที่สีเขียวโทดากาวะ
 • สวนวัฒนธรรมการเกษตร พื้นที่สีเขียวโทดากาวะ
 • สวนวัฒนธรรมการเกษตร พื้นที่สีเขียวโทดากาวะ
 • สวนวัฒนธรรมการเกษตร พื้นที่สีเขียวโทดากาวะ

ไปOne-Day Tripเกษตรและสีเขียวกันเถอะ!

สวนที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชนและหล่อเลี้ยงให้ความสำคัญกับการเกษตรและความรักในดอกไม้นี้ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532
และ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เป็นชุมชนแห่งสุขภาพและการกีฬา สองฝั่งแม่น้ำโทะดะกะวะถูกทำให้เป็นพื้นที่สีเขียวทอดยาวไปทางเหนือจรดใต้กว่า2.5กิโลเมตรน ทำให้สวนสาธารณะแห่งนี้เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดของทางตะวันตกเฉียงใต้ของนาโกย่า

Accessible Toilet Parking Lot Restaurant Free WiFi Toilet Souvenir Shop Lactation Room

รายละเอียด

ที่อยู่ 〒455-0873
เมืองนาโกย่า เขตมินาโตะ ฮารุตะโนะ 2-3204
พื้นที่ ท่าเรือ

แผนที่การเดินทาง

สถานที่ท่องเที่ยว

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying