Service Days / Fees / Purchase Locations | Visit Nagoya-ข้อมูลการท่องเที่ยวนาโกย่า
 1. หน้าหลัก
 2. ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
 3. เมกุรุ (Me~guru)
 4. สถานที่ติดต่อเรื่องวันเดินรถ ค่ารถและตั๋ว

เมกุรุ (Me~guru)

เส้นทางนำเที่ยวนาโกย่าของรถบัสเมกุรุ

รถประจำทางท่องเที่ยวนาโกย่าของเมกุรุเป็นรถประจำทางพิเศษที่อำนวยความสะดวกในการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่มีชื่อเสียงรอบนาโกย่า หากท่านซื้อบัตรโดยสารพิเศษแบบหนึ่งวัน ท่านจะสามารถใช้โดยสารรถประจำทางของเมกุรุได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในหนึ่งวัน อีกทั้งได้รับส่วนลดและสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

สถานที่ติดต่อเรื่องวันเดินรถ ค่ารถและตั๋ว

Information

วันเดินรถ

วันเดินรถ
อังคาร - อาทิตย์
ช่วงเทศกาลโอบ้ง วันที่ 13-15 สิงหาคม รถจะออกตามตารางเดินรถของ "วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ"
วันหยุดเดินรถ
วันจันทร์ (กรณีวันจันทร์เป็นวันหยุดราชการจะหยุดในวันถัดไป) วันสิ้นปีและวันปีใหม่ (29 ธันวาคม - 3 มกราคม)
เวลาเดินรถ
เสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการ/ ออก 1 คัน ทุก 20-40 นาที
วันธรรมดา /ออก 1 คันทุก 30 นาที - 1 ชั่วโมง

ค่าใช้จ่าย

1 รอบ ผู้ใหญ่ 210 เยน เด็ก 100 เยน

 • บัตรโดยสารแบบประหยัดสุดสัปดาห์ และบัตรโดยสารรวมรถประจำทางและรถไฟฟ้าใต้ดินที่ออกโดยสำนักการขนส่งสามารถใช้ได้
  บัตรมานาคะ (Manaka) สามารถใช้ได้เช่นกัน
  บัตรโดยสารราคาพิเศษ (เช่น บัตรโดยสารสำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น) สามารถใช้ได้เช่นกัน

* ไม่สามารถใช้ตั๋วเดินทางประจำ และตั๋วนั่งรถไฟใต้ดินที่นั่งได้ทุกสาย 24 ชั่วโมง

ติดต่อสอบถาม

ออฟฟิศโจชิน กรมการขนส่งจังหวัดนาโกย่า
052-521-8990
ศูนย์ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับรถประจำทางในเมืองและรถไฟใต้ดิน
052-522-0111
กองส่งเสริมการท่องเที่ยวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเมืองนาโกย่า
052-972-2425
 • *ข้อมูลที่ระบุไว้นี้เป็นข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2567
  *ข้อมูลที่ระบุไว้นี้อาจมีการมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
  *กรุณาสอบถามข้อมูลเวลาทำการและวันหยุดกับประชาสัมพันธ์แต่ละสถานที่และร้านอีกครั้งเพื่อความแน่นอน

สถานที่ติดต่อซื้อตั๋ว 1DAY ของรถบัสเมกุรุ

ผู้ใหญ่ 500 เยน เด็ก 250เยน

ท่านสามารใช้ตั๋วเมกุรุ แบบหนึ่งวัน เพื่อขึ้นรถประจำทางซิตี้บัส C-758 ในวันที่รถบัสท่องเที่ยวนาโกย่าเมกุรุให้บริการ
มีส่วนลดพิเศษค่าเข้า ค่าอาหารนาโกย่า และค่าของฝากสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวและร้านค้าที่อยู่ในแผ่นพับ
สถานที่ติดต่อซื้อตั๋ว 1DAY ของรถบัสเมกุรุ

ดาวน์โหลดแผ่นพับส่วนลดพิเศษสำหรับบัตรโดยสำรแบบหนึ่งวัน

สถานที่ติดต่อซื้อตั๋ว 1DAY ของรถบัสเมกุรุ

Ticket Office

นอกจากภายในรถบัสเมกุรุแล้วยังสามารถซื้อตั๋วได้ที่ร้านค้าและสถานที่ดังต่อไปนี้

สำนักการขนส่ง ศูนย์บริการเมืองนาโกย่า

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying