1. หน้าหลัก
  2. งานกิจกรรม
  3. งานเต้นประจำเมืองนาโกย่า / Nippon Domannaka Festival
ซะกะเอะและฟุชิมิ
Contents Changed

งานเต้นประจำเมืองนาโกย่า / Nippon Domannaka Festival

เทศกาล Nippon Domannaka (หลายถึง ฝั่งขาวตรงกลางของประเทศญี่ปุ่น )หรือเทศกาล Domatsuri จัดขึ้นโดยความตั้งใจของนักเรียนในนาโกย่าเพื่อที่จะทำให้ประเทศญี่ปุ่นเป็นที่รู้จักผ่านเทศกาลนี้ โดยตัวเทศกาลจะมาการแสดงเต้นซึ่งจะสวมเสื้อผ้าหลากสีสันและถือ naruko หรือกระดิ่ง จากนั้นจะเคลื่อนขบวนไปทั่วเมือง

รายละเอียด

ตาราง 28/8/2020 ~ 30/8/2020
ติดต่อ Nippon Domannaka Festival Cultural Foundation
TEL +81-52-241-4333
FAX +81-52-241-4446
SIGHTSEEING SPOT SEARCH

go to page top

SEARCH

  • Special feature
  • Event
  • Tourist attraction
  • Sightseeing tour
  • Model course
  • Souvenir of Nagoya
  • Gourmet
  • Staying