เทศกาลแสดงดนตรีพื้นบ้านประจำเมืองนาโกย่า / Yattokame cultural festival | Visit Nagoya-ข้อมูลการท่องเที่ยวนาโกย่า
 1. หน้าหลัก
 2. งานกิจกรรม
 3. เทศกาลแสดงดนตรีพื้นบ้านประจำเมืองนาโกย่า / Yattokame cultural festival

เทศกาลแสดงดนตรีพื้นบ้านประจำเมืองนาโกย่า / Yattokame cultural festival

กิจกรรมนี้สิ้นสุดแล้ว
 • เทศกาลแสดงดนตรีพื้นบ้านประจำเมืองนาโกย่า / Yattokame cultural festival

เป็นเทศกาลการแสดงดนตรีพื้นบ้านและแสดงวัฒนธรรมของนาโกย่าให้โลกได้รับรู้มากขึ้น

Tsuji kyogen . Heisei Tonosama Odori ดนตรีพื้นบ้านของญี่ปุ่นและละครโนจะจัดแสดงขึ้นใน แต่ละท้องที่ต่างๆ

การแสดงต่างๆนั้นส่วนใหญ่จะจัดขึ้นที่โรงละคร Osu Engeijo โดยคุณสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมเหล่านี้เพื่อเป็นประสบการ์ณที่ญี่ปุ่นของคุณ

*1 Kyogen: a form of traditional Japanese comic theater.
*2 Tonosama Odori: the lord dance performance of Heisei era
*3 Noh: a major form of classical Japanese musical drama that has been performed since the 14th century
*4 Terakoya: private educational institutions during the Edo period

รายละเอียด

ตาราง 22/10/2022 ~ 13/11/2022

*Posted contents subject to change.
Please confirm the latest information on the official websites.

SIGHTSEEING SPOT SEARCH

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying