ประกาศ
ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

 1. หน้าหลัก
 2. งานกิจกรรม
 3. Arimatsu Tenman Shrine and Autumn Festival (Arimatsu Float Festival)
ภาคใต้
Contents Changed

Arimatsu Tenman Shrine and Autumn Festival (Arimatsu Float Festival)

*Posted contents subject to change depending on the impact of the novel coronavirus.
Please confirm the latest information on the official websites.

 • Arimatsu Tenman Shrine and Autumn Festival (Arimatsu Float Festival)
 • Arimatsu Tenman Shrine and Autumn Festival (Arimatsu Float Festival)
 • Arimatsu Tenman Shrine and Autumn Festival (Arimatsu Float Festival)
 • Arimatsu Tenman Shrine and Autumn Festival (Arimatsu Float Festival)
 • Arimatsu Tenman Shrine and Autumn Festival (Arimatsu Float Festival)
 • Arimatsu Tenman Shrine and Autumn Festival (Arimatsu Float Festival)
 • Arimatsu Tenman Shrine and Autumn Festival (Arimatsu Float Festival)
 • Arimatsu Tenman Shrine and Autumn Festival (Arimatsu Float Festival)

This is a large autumn festival in which three floats designated by Nagoya as tangible folk-cultural properties are pulled around.
The three floats are paraded through a townscape reminiscent of the former Tokaido Road. The meeting of floats and their energetic change of direction as well as karakuri mechanized doll performances done atop the floats are a spectacular sight.

รายละเอียด

ตาราง 4/10/2020
เวลา 9:30 AM-2:30 PM/6:00 PM-9:00 PM
สถานที่ Around Arimatsu and Tokaido Road
ติดต่อ Arimatsu Float Hall
TEL +81-52-621-3000
การเดินทาง Meitetsu Arimatsu Station

*Posted contents subject to change.
Please confirm the latest information on the official websites.

แผนที่การเดินทาง

SIGHTSEEING SPOT SEARCH

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying