เว็บไซต์ได้รับการปรับปรุง | ข่าวและเหตุการณ์ | Visit Nagoya-ข้อมูลการท่องเที่ยวนาโกย่า
 1. หน้าหลัก
 2. ข่าวและเหตุการณ์
 3. เว็บไซต์ได้รับการปรับปรุง

ข่าวและเหตุการณ์

30/3/2020 ประกาศ

เว็บไซต์ได้รับการปรับปรุง

เว็บไซต์การท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการของนาโกย่าได้รับการปรับปรุงใหม่แล้ว
go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying