Trang web du lịch chính thức của Nagoya, phiên bản tiếng Việt, hiện đang mở. | Tin tức & đề tài | Visit Nagoya-Hướng dẫn viên du lịch Nagoya
Important Notices
Thông tin liên quan đến bệnh truyền nhiễm virus Corona chủng mới.(Cập nhật ngày 21 tháng 6)

 1. Trang đầu
 2. Tin tức & đề tài
 3. Trang web du lịch chính thức của Nagoya, phiên bản tiếng Việt, hiện đang mở

Tin tức & đề tài

30/3/2020 News

Trang web du lịch chính thức của Nagoya, phiên bản tiếng Việt, hiện đang mở

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying