Held This Weekend | Visit Nagoya-Hướng dẫn viên du lịch Nagoya
Important Notices
Thông tin liên quan đến bệnh truyền nhiễm virus Corona chủng mới.(Cập nhật ngày 10 tháng 9)

 1. Trang đầu
 2. Sự kiện
 3. Xem các sự kiện diễn ra vào cuối tuần này

Xem các sự kiện diễn ra vào cuối tuần này

*Posted contents subject to change depending on the impact of the novel coronavirus.
Please confirm the latest information on the official websites.

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying