To Nagoya Station | Visit Nagoya-Hướng dẫn viên du lịch Nagoya
 1. Trang đầu
 2. Truy Cập
 3. Đến ga Nagoya

Truy Cập

Đến ga Nagoya

 • Đến ga Nagoya
 • Đến ga Nagoya
Đến ga Nagoya

● Đường sắt/Meitetsu『Musky』・Limited_Express(28Phút - 35Phút)

『Musky』(Tàu tốc hành đặc biệt hoàn toàn)
Tàu tốc hành đặc biệt(Tàu tốc hành đặc biệt một phần)

・Giá vé tàu : 890yên(yên)
* Từ “ga Meitetsu Nagoya” có thể chuyển sang tuyến tàu điện ngầm Higashiyama, tuyến Sakuradori, tuyến JR hoặc tuyến Kintetsu.

● buýt/Xe buýt Meitetsu(55Phút - 35Phút) Giá vé tàu : 1500yên
● Taxi tham quan(50Phút - 35Phút) Giá vé : yên

Đến ga Fushimi – Sakae

● Đường sắt/Meitetsu(28Phút - 35Phút - 35Phút - 35Phút)
● buýt/Xe buýt limousine sân bay『Centrair Limousine』(55Phút - 35Phút - 85Phút - 35Phút)

『Centrair Limousine』
・Giá vé tàu(Một chiều)Người lớn1300yên,Trẻ em650yên

● Taxi tham quan(45Phút - 35Phút) Giá vé : 10500yên

Đến ga Kanayama

● Đường sắt/Meitetsu『Musky』・Tàu tốc hành đặc biệt(24Phút - 35Phút - 31Phút - 35Phút)

『Musky』(Tàu tốc hành đặc biệt hoàn toàn)
Tàu tốc hành đặc biệt(Tàu tốc hành đặc biệt một phần)

・Giá vé tàu : 890yên(360yên)
* Từ “ga Meitetsu Nagoya” có thể chuyển sang tuyến tàu điện ngầm Higashiyama, tuyến Sakuradori, tuyến JR hoặc tuyến Kintetsu.

Đến ga Fujigaoka

● buýt/Sân bay(Meitetsu)buýt(55Phút - 35Phút) Giá vé tàu : 1600yên

Đến Kinjofuto

● buýt/Sân bay(Meitetsu)buýt(Đi thẳng trong 40 phút không chuyển tàu) Giá vé tàu(Một chiều) : Người lớn1000yên

『Musky』(Tàu tốc hành đặc biệt hoàn toàn)
Tàu tốc hành đặc biệt(Tàu tốc hành đặc biệt một phần)

・Giá vé tàu : 890yên(360yên)
* Từ “ga Meitetsu Nagoya” có thể chuyển sang tuyến tàu điện ngầm Higashiyama, tuyến Sakuradori, tuyến JR hoặc tuyến Kintetsu.

Đến sân bay Nagoya

● Taxi tham quan(70Phút - 35Phút)
* Thời gian chính và giá vé có thể thay đổi tùy theo điều kiện thời tiết và đường xá.

Đến thành phố Toyota

● buýt/Sân bay(Meitetsu)buýt

・Ga Toyotashi 83Phút - 35Phút Giá vé tàu : 1900yên
・Thành phố Toyota(Điểm trung chuyển : Tomei-Toyota,Toyota Motomachi Kojo-mae) 70Phút - 35Phút Giá vé tàu : 1700yên
・Thành phố Toyota(Điểm trung chuyển : Toyota Honsha-mae)

Về hướng Kariya – Chiryu, Chitahanda, Mie, Shizuoka

● buýt/Sân bay(Meitetsu)buýt

Other airport bus lines service Kariya, Chiryu, Chita Handa, Mie, and Shizuoka.
For details, please see the links below. * Thời gian chính và giá vé có thể thay đổi tùy theo điều kiện thời tiết và đường xá.

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying