Important Notices
Information Concerning the Novel Coronavirus

  1. Trang đầu
  2. Thông tin khu vực mua sắm ở Nagoya

Thông tin khu vực mua sắm ở Nagoya

Dưới đây là một số điểm mua sắm độc đáo ở Nagoya.
Từ thương hiệu xa xỉ đến bình dân, từ cửa hàng bách hóa đến trung tâm mua sắm lớn và phố mua sắm.

*Posted contents subject to change depending on the impact of the novel coronavirus.
Please confirm the latest information on the official websites.

Khu vực Osu, Kanayama(3)

Khu vực Hoshigaoka(2)

go to page top

SEARCH

  • Special feature
  • Event
  • Tourist attraction
  • Sightseeing tour
  • Model course
  • Souvenir of Nagoya
  • Gourmet
  • Staying