Nagoya Shopping Area Information | Visit Nagoya-Hướng dẫn viên du lịch Nagoya
  1. Trang đầu
  2. Thông tin khu vực mua sắm ở Nagoya

Thông tin khu vực mua sắm ở Nagoya

Dưới đây là một số điểm mua sắm độc đáo ở Nagoya.
Từ thương hiệu xa xỉ đến bình dân, từ cửa hàng bách hóa đến trung tâm mua sắm lớn và phố mua sắm.

Ga Nagoya(7)

Khu vực Sakae(6)

Khu vực Osu, Kanayama(3)

Khu vực Hoshigaoka(2)

go to page top

SEARCH

  • Special feature
  • Event
  • Tourist attraction
  • Sightseeing tour
  • Model course
  • Souvenir of Nagoya
  • Gourmet
  • Staying