Nagoya Shopping Area Information | Visit Nagoya-Hướng dẫn viên du lịch Nagoya
  1. Trang đầu
  2. Thông tin khu vực mua sắm ở Nagoya

Khu vực Sakae

Dưới đây là một số điểm mua sắm độc đáo ở Nagoya.
Từ thương hiệu xa xỉ đến bình dân, từ cửa hàng bách hóa đến trung tâm mua sắm lớn và phố mua sắm.

Khu vực Sakae(6)

go to page top

SEARCH

  • Special feature
  • Event
  • Tourist attraction
  • Sightseeing tour
  • Model course
  • Souvenir of Nagoya
  • Gourmet
  • Staying