Nagoya Shopping Area Information | Visit Nagoya-Hướng dẫn viên du lịch Nagoya
Important Notices
Thông tin liên quan đến bệnh truyền nhiễm virus Corona chủng mới.(Cập nhật ngày 10 tháng 9)

  1. Trang đầu
  2. Thông tin khu vực mua sắm ở Nagoya

Khu vực Sakae

Dưới đây là một số điểm mua sắm độc đáo ở Nagoya.
Từ thương hiệu xa xỉ đến bình dân, từ cửa hàng bách hóa đến trung tâm mua sắm lớn và phố mua sắm.

*Posted contents subject to change depending on the impact of the novel coronavirus.
Please confirm the latest information on the official websites.

go to page top

SEARCH

  • Special feature
  • Event
  • Tourist attraction
  • Sightseeing tour
  • Model course
  • Souvenir of Nagoya
  • Gourmet
  • Staying