USEFUL INFORMATION | Visit Nagoya-Hướng dẫn viên du lịch Nagoya
  1. Trang đầu
  2. Thông tin hữu ích

Thông tin hữu ích

Trước khi đi du lịch, tại sao không đến trung tâm thông tin du lịch có đầy đủ thông tin hữu ích để tham quan? Các chuyên gia du lịch cung cấp thông tin về tham quan, quà lưu niệm và các sự kiện ở Nagoya. Chúng tôi cũng có tờ rơi du lịch, vì vậy xin vui lòng ghé qua.

go to page top

SEARCH

  • Special feature
  • Event
  • Tourist attraction
  • Sightseeing tour
  • Model course
  • Souvenir of Nagoya
  • Gourmet
  • Staying