Access from Nagoya Airport (Domestic) | Visit Nagoya-Hướng dẫn viên du lịch Nagoya
 1. Trang đầu
 2. Truy Cập
 3. Truy cập từ sân bay Nagoya (trong nước)

Truy Cập

Truy cập từ sân bay Nagoya (trong nước)

Đến ga Nagoya

 • ● Đường sắt+buýt/(Khoảng37Phút) Giá vé tàu : 650yên
  Đi xe buýt Meitetsu từ sân bay Nagoya → Đi tuyến Meitetsu Inuyama (tốc hành) từ ga Meitetsu Nishiharu → Xuống tại ga Meitetsu Nagoya
  * Thời gian di chuyển cần thiết chưa bao gồm thời gian chuyển tàu tại ga Meitetsu Nishiharu.
 • ● buýt/(40Phút) Giá vé tàu : 700yên
 • ● Taxi tham quan(Khoảng45Phút) Giá vé : Khoảng4150yên
Sân bay quốc tế Chubu

 • ● Đường sắt+buýt/(Khoảng82Phút) Giá vé tàu : 1380yên
  Đi xe buýt Meitetsu từ sân bay Nagoya → Đi tuyến Meitetsu Inuyama (Tàu tốc hành thường) tại ga Meitetsu Nishiharu → Xuống tại Sân bay quốc tế Chubu
  * Thời gian di chuyển cần thiết chưa bao gồm thời gian chuyển tàu tại ga Meitetsu Nishiharu.
go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying