"งานแสดงไฟสีรุ้งยามค่ำคืนเพื่อให้กำลังใจประชาชน (Cheering up Citizens Rainbow Illumination)" เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน ที่หอส่งสัญญาณโทรทัศน์นาโกย่าและโอเอซิส 21 | ข่าวและเหตุการณ์ | Visit Nagoya-ข้อมูลการท่องเที่ยวนาโกย่า
 1. หน้าหลัก
 2. ข่าวและเหตุการณ์
 3. "งานแสดงไฟสีรุ้งยามค่ำคืนเพื่อให้กำลังใจประชาชน (Cheering up Citizens Rainbow Illumination)" เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน ที่หอส่งสัญญาณโทรทัศน์นาโกย่าและโอเอซิส 21

ข่าวและเหตุการณ์

22/6/2020 ประกาศ

"งานแสดงไฟสีรุ้งยามค่ำคืนเพื่อให้กำลังใจประชาชน (Cheering up Citizens Rainbow Illumination)" เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน ที่หอส่งสัญญาณโทรทัศน์นาโกย่าและโอเอซิส 21

งานแสดงไฟสีรุ้งยามค่ำคืน โอเอซิส 21 (Oasis 21 Rainbow Illumination)
งานแสดงไฟสีรุ้งยามค่ำคืน โอเอซิส 21 (Oasis 21 Rainbow Illumination)

ก่อนหน้านี้ หอส่งสัญญาณโทรทัศน์นาโกย่าและโอเอซิส 21 ได้จัด "งานแสดงไฟสีฟ้ายามค่ำคืนเพื่อให้กำลังใจประชาชน (Cheering up Citizens Sky Blue Illumination)" ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน

ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน การเดินทางข้ามเขตจังหวัดและข้อห้ามอื่นได้ถูกผ่อนปรนลง และงานแสดงไฟได้ถูกเปลี่ยนเป็นสีรุ้ง อันแสดงถึงความหวังสำหรับอนาคต

วันและเวลาของงานแสดงไฟยามค่ำคืน

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน - วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม
19.30 - 23.00 น.

*: เวลาในการแสดงไฟอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานที่
go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying