ข้าวเกรียบเซ็มเบ้, อาราเร่, ถั่ว, ลูกกวาด | Souvenir Digest | Visit Nagoya-ข้อมูลการท่องเที่ยวนาโกย่า
 1. หน้าหลัก
 2. ไดเจสท์
 3. ข้าวเกรียบเซ็มเบ้, อาราเร่, ถั่ว, ลูกกวาด

ข้าวเกรียบเซ็มเบ้, อาราเร่, ถั่ว, ลูกกวาด

ข้าวเกรียบเซ็มเบ้, อาราเร่, ถั่ว, ลูกกวาด

Nagoya has a variety of unique confectioneries.

ร้านค้า

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying