Rice cracker, bite-sized Japanese cracker and bean | Souvenir Digest | Visit Nagoya-Hướng dẫn viên du lịch Nagoya
 1. Trang đầu
 2. Cửa hàng
 3. Rice cracker, bite-sized Japanese cracker and bean

Rice cracker, bite-sized Japanese cracker and bean

Rice cracker, bite-sized Japanese cracker and bean

Senbei, mưa đá, đậu, kẹo .Nagoya có nhiều đồ ngọt độc đáo.

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying