1. Trang đầu
  2. Quà lưu niệm
  3. Nagoya Castle Souvenir Shop
Phía Bắc

Nagoya Castle Souvenir Shop

Chi tiết về cơ sở

Địa chỉ 1-1 Honmaru,Naka-ku,Nagoya
Khu vực Phía Bắc
Truy Cập Nagoya Castle Stop by Me-guru Bus, Shiyakusho (City Hall) Sta. on Subway Lines
TEL +81-52-231-1655
Thời gian làm việc 9:00AM - 4:30PM
Ngày lễ thường December 29th - January 1st
trang chủ http://www.nagoyajo.jp/syueki/index.html

Bản đồ đường đi

Điểm tham quan

go to page top

SEARCH

  • Special feature
  • Event
  • Tourist attraction
  • Sightseeing tour
  • Model course
  • Souvenir of Nagoya
  • Gourmet
  • Staying