1. Trang đầu
  2. Quà lưu niệm
  3. JR Nagoya Stn. Grand Shop Kiosk
Ga Nagoya

JR Nagoya Stn. Grand Shop Kiosk

Chi tiết về cơ sở

Địa chỉ 1-1-4 Meieki,Nakamura-ku,Nagoya
Khu vực Ga Nagoya
Truy Cập Nagoya Sta. on JR, Meitetsu, Kintetsu and Subway Lines
Thời gian làm việc 6:30AM - 10:00PM
Ngày lễ thường None
trang chủ http://www.kiosk.co.jp/pc_store_list.php?action=RequestSearch

Bản đồ đường đi

Điểm tham quan

go to page top

SEARCH

  • Special feature
  • Event
  • Tourist attraction
  • Sightseeing tour
  • Model course
  • Souvenir of Nagoya
  • Gourmet
  • Staying