ศาลเจ้าโฮโคคะ | Visit Nagoya-ข้อมูลการท่องเที่ยวนาโกย่า
 1. หน้าหลัก
 2. สถานที่ท่องเที่ยว
 3. ศาลเจ้าโฮโคคะ
ภาคตะวันตก

ศาลเจ้าโฮโคคะ

 • ศาลเจ้าโฮโคคะ
 • ศาลเจ้าโฮโคคะ
 • ศาลเจ้าโฮโคคะ
 • ศาลเจ้าโฮโคคะ
 • ศาลเจ้าโฮโคคะ
 • ศาลเจ้าโฮโคคะ
 • ศาลเจ้าโฮโคคะ
 • ศาลเจ้าโฮโคคะ

ศาลเจ้าที่สร้างอุทิศแด่ โทโยโทมิ ฮิเดโยชิ สร้างในช่วงสมัยเอโดะสิ้นสุดลงและเข้าสู่สมัยเมจิ ถูกสร้างขึ้นด้วยความตั้งใจอันแรงกล้าของผู้คนท้องถิ่นในสมัยเมจิที่18(พ.ศ.2428) โดยเป้าหมายหลักคือศาลเจ้านี้และต่อมามีการสร้างเป็นสวนสาธารณะ และยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบัน

Parking Lot

รายละเอียด

ที่อยู่ 〒453-0053
เมืองนาโกย่า เขตนากามูระ ชุมชมนากามูระ
พื้นที่ ภาคตะวันตก

แผนที่การเดินทาง

สถานที่ท่องเที่ยว

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying