ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติมินาโตะ เมืองนาโกย่า | Visit Nagoya-ข้อมูลการท่องเที่ยวนาโกย่า
 1. หน้าหลัก
 2. สถานที่ท่องเที่ยว
 3. ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติมินาโตะ เมืองนาโกย่า
ท่าเรือ

ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติมินาโตะ เมืองนาโกย่า

 • ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติมินาโตะ เมืองนาโกย่า
 • ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติมินาโตะ เมืองนาโกย่า
 • ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติมินาโตะ เมืองนาโกย่า
 • ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติมินาโตะ เมืองนาโกย่า
 • ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติมินาโตะ เมืองนาโกย่า
 • ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติมินาโตะ เมืองนาโกย่า
 • ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติมินาโตะ เมืองนาโกย่า
 • ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติมินาโตะ เมืองนาโกย่า
 • ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติมินาโตะ เมืองนาโกย่า
 • ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติมินาโตะ เมืองนาโกย่า
 • ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติมินาโตะ เมืองนาโกย่า
 • ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติมินาโตะ เมืองนาโกย่า
 • ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติมินาโตะ เมืองนาโกย่า
 • ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติมินาโตะ เมืองนาโกย่า
 • ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติมินาโตะ เมืองนาโกย่า
 • ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติมินาโตะ เมืองนาโกย่า
 • ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติมินาโตะ เมืองนาโกย่า
 • ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติมินาโตะ เมืองนาโกย่า

จัดแสดงให้ได้สัมผัสกับแผ่นดินไหว สึนามิ และไต้ฝุ่นเสมือนจริงจากวิดิโอสามมิติผ่านประสปการณ์เสมือนจริงเช่น อพยพหนีควันไฟ เป็นต้น เป็นสถานที่ที่สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการและรับมือกับภัยพิบัติต่างๆผ่านการปฏิบัติเวิร์คชอป

Accessible Toilet Toilet Lactation Room

รายละเอียด

ที่อยู่ 〒455-0018
เมืองนาโกย่า เขตมินาโตะ ชุมชนโคเม 1-12-20
พื้นที่ ท่าเรือ

แผนที่การเดินทาง

สถานที่ท่องเที่ยว

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying