Trung tâm phòng chống thiên tai cảng thành phố Nagoya | Visit Nagoya-Hướng dẫn viên du lịch Nagoya
 1. Trang đầu
 2. Điểm tham quan
 3. Trung tâm phòng chống thiên tai cảng thành phố Nagoya
Cảng

Trung tâm phòng chống thiên tai cảng thành phố Nagoya

 • Trung tâm phòng chống thiên tai cảng thành phố Nagoya
 • Trung tâm phòng chống thiên tai cảng thành phố Nagoya
 • Trung tâm phòng chống thiên tai cảng thành phố Nagoya
 • Trung tâm phòng chống thiên tai cảng thành phố Nagoya
 • Trung tâm phòng chống thiên tai cảng thành phố Nagoya
 • Trung tâm phòng chống thiên tai cảng thành phố Nagoya
 • Trung tâm phòng chống thiên tai cảng thành phố Nagoya
 • Trung tâm phòng chống thiên tai cảng thành phố Nagoya
 • Trung tâm phòng chống thiên tai cảng thành phố Nagoya
 • Trung tâm phòng chống thiên tai cảng thành phố Nagoya
 • Trung tâm phòng chống thiên tai cảng thành phố Nagoya
 • Trung tâm phòng chống thiên tai cảng thành phố Nagoya
 • Trung tâm phòng chống thiên tai cảng thành phố Nagoya
 • Trung tâm phòng chống thiên tai cảng thành phố Nagoya
 • Trung tâm phòng chống thiên tai cảng thành phố Nagoya
 • Trung tâm phòng chống thiên tai cảng thành phố Nagoya
 • Trung tâm phòng chống thiên tai cảng thành phố Nagoya
 • Trung tâm phòng chống thiên tai cảng thành phố Nagoya

Đây là một cơ sở cho phép bạn trải nghiệm thực tế về thảm họa, học cách đối phó thông qua các triển lãm, học trải nghiệm thực tế ảo như trải nghiệm động đất, trải nghiệm bão, sóng thần bằng hình ảnh 3D, trải nghiệm sơ tán tới địa điểm lánh nạn.

Accessible Toilet Toilet Lactation Room

Chi tiết

Địa chỉ 〒455-0018
1-12-20 Komei, Minato-Ku, Nagoya City
Khu vực Cảng

Bản đồ đường đi

Điểm tham quan

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying