โมะโนะ ทสึคุริ บุนคะ โนะ มิจิ Monotsukuri bunka no michi (เส้นทางแห่งวัฒนธรรมการผลิต) | Visit Nagoya-ข้อมูลการท่องเที่ยวนาโกย่า
 1. หน้าหลัก
 2. สถานที่ท่องเที่ยว
 3. โมะโนะ ทสึคุริ บุนคะ โนะ มิจิ Monotsukuri bunka no michi (เส้นทางแห่งวัฒนธรรมการผลิต)
สถานีนาโกย่า

โมะโนะ ทสึคุริ บุนคะ โนะ มิจิ Monotsukuri bunka no michi (เส้นทางแห่งวัฒนธรรมการผลิต)

 • โมะโนะ ทสึคุริ บุนคะ โนะ มิจิ Monotsukuri bunka no michi (เส้นทางแห่งวัฒนธรรมการผลิต)
 • โมะโนะ ทสึคุริ บุนคะ โนะ มิจิ Monotsukuri bunka no michi (เส้นทางแห่งวัฒนธรรมการผลิต)
 • โมะโนะ ทสึคุริ บุนคะ โนะ มิจิ Monotsukuri bunka no michi (เส้นทางแห่งวัฒนธรรมการผลิต)
 • โมะโนะ ทสึคุริ บุนคะ โนะ มิจิ Monotsukuri bunka no michi (เส้นทางแห่งวัฒนธรรมการผลิต)
 • โมะโนะ ทสึคุริ บุนคะ โนะ มิจิ Monotsukuri bunka no michi (เส้นทางแห่งวัฒนธรรมการผลิต)
 • โมะโนะ ทสึคุริ บุนคะ โนะ มิจิ Monotsukuri bunka no michi (เส้นทางแห่งวัฒนธรรมการผลิต)
 • โมะโนะ ทสึคุริ บุนคะ โนะ มิจิ Monotsukuri bunka no michi (เส้นทางแห่งวัฒนธรรมการผลิต)
 • โมะโนะ ทสึคุริ บุนคะ โนะ มิจิ Monotsukuri bunka no michi (เส้นทางแห่งวัฒนธรรมการผลิต)
 • โมะโนะ ทสึคุริ บุนคะ โนะ มิจิ Monotsukuri bunka no michi (เส้นทางแห่งวัฒนธรรมการผลิต)
 • โมะโนะ ทสึคุริ บุนคะ โนะ มิจิ Monotsukuri bunka no michi (เส้นทางแห่งวัฒนธรรมการผลิต)
 • โมะโนะ ทสึคุริ บุนคะ โนะ มิจิ Monotsukuri bunka no michi (เส้นทางแห่งวัฒนธรรมการผลิต)
 • โมะโนะ ทสึคุริ บุนคะ โนะ มิจิ Monotsukuri bunka no michi (เส้นทางแห่งวัฒนธรรมการผลิต)
 • โมะโนะ ทสึคุริ บุนคะ โนะ มิจิ Monotsukuri bunka no michi (เส้นทางแห่งวัฒนธรรมการผลิต)
 • โมะโนะ ทสึคุริ บุนคะ โนะ มิจิ Monotsukuri bunka no michi (เส้นทางแห่งวัฒนธรรมการผลิต)
 • โมะโนะ ทสึคุริ บุนคะ โนะ มิจิ Monotsukuri bunka no michi (เส้นทางแห่งวัฒนธรรมการผลิต)
 • โมะโนะ ทสึคุริ บุนคะ โนะ มิจิ Monotsukuri bunka no michi (เส้นทางแห่งวัฒนธรรมการผลิต)
 • โมะโนะ ทสึคุริ บุนคะ โนะ มิจิ Monotsukuri bunka no michi (เส้นทางแห่งวัฒนธรรมการผลิต)
 • โมะโนะ ทสึคุริ บุนคะ โนะ มิจิ Monotsukuri bunka no michi (เส้นทางแห่งวัฒนธรรมการผลิต)

บริเวณพื้นที่ด้านตะวันตกของปราสาทยาโกย่านั้น คือจุดเริ่มต้นของศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมต่างๆ เช่น ศิลปะการย้อมสีผ้าแบบดั้งเดิม นาโกย่ายูเซ็น(ศิลปะการทำลวดลายบนผ้า)และพัดพับ เป็นต้น รวมไปถึงการผลิตขนม ศูนย์รวมการค้าส่ง ถนนชิเคะมิจิและถนนช้อปปิ้งเอนโดจิ และทรัพยากรทางประวัติศาสตร์มิโนะจิด้วย
นอกจากนั้นยังมีอุตสาหกรรมสมัยใหม่ในพื้นที่ที่สะท้อนให้เห็นความเกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมการผลิตแบบดั้งเดิมราวกับยังมีชีวิตอยู่ ให้เห็นอีกด้วย

พื้นที่แห่งนี้ถูกเรียกว่า 「Monotsukuri bunka no michi」 (เส้นทางแห่งวัฒนธรรมการผลิต)

รายละเอียด

ที่อยู่ ตามจุดต่างๆในเขตนิชิ เมืองนาโกย่า
พื้นที่ สถานีนาโกย่า

แผนที่การเดินทาง

สถานที่ท่องเที่ยว

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying