ศาลเจ้าฮิทสึจิ | Visit Nagoya-ข้อมูลการท่องเที่ยวนาโกย่า
 1. หน้าหลัก
 2. สถานที่ท่องเที่ยว
 3. ศาลเจ้าฮิทสึจิ
ภาคเหนือ

ศาลเจ้าฮิทสึจิ

 • ศาลเจ้าฮิทสึจิ
 • ศาลเจ้าฮิทสึจิ
 • ศาลเจ้าฮิทสึจิ
 • ศาลเจ้าฮิทสึจิ
 • ศาลเจ้าฮิทสึจิ
 • ศาลเจ้าฮิทสึจิ

<ความเป็นมาของชื่อศาลเจ้า>
เจ้าของป้ายที่อนุสาวรีย์ทะโกะฮิที่จังหวัดกุมมะเมืองทะโนะกุนโยะชิอิ(ปัจจุบันคือเมืองทาคาซากิชุมชนโยชิอิ) ที่สลักคำว่า" ฮิทสึจิดายู" (ผู้นำกลุ่มทาโกะ) ฮิทสึจิดายูเขาได้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นจุดแวะพักระหว่างที่จะเดินทางจากนาระไปทางเหนือ(ปัจจุบันคือเมืองนาโกย่าเขตคิตะทสึจิโจ) และเพื่อที่จะให้ชาวบ้านในละแวกนี้อยู่อย่างสงบสุขเขาได้ทำพิธีอฐิษฐานขอพรให้ผู้คนพบกับความสงบสุข กล่าวกันว่าที่แห่งนี้เป็นที่สถิตย์ของเทพเจ้าแห่งไฟด้วย และก็ถูกขนานนามว่าศาลเจ้าฮิทสึจิตั้งแต่นั้นมา

<ความเป็นมาของชื่อสถานที่>
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ได้ถูกตั้งชื่อโดยท่านโอวะริ "ตอนนี้หมู่บ้านมีชื่อ ทสึจิ จะเรียกว่า ฮิทสึจิ หรือจะเรียกย่อว่าทสึจิก็ได้" มีบันทึกอีกว่า เดิมหมู่บ้านชื่อ ฮิ-ทสึจิ(火辻村ตัวอักษรแรกขึ้นต้นด้วยคำว่าไฟในอักษรคันจิ) ต่อมาคนรุ่นหลังหลีกเลี่ยงที่จะใช้ชื่อที่มีคำว่าไฟเลยเหลือแค่คำว่า ทสึจิ辻 เลยกลายเป็นชื่อหมู่บ้านทสึจิหรือทสึจิมูระนั่นเอง
ไม่ทราบวันที่ก่อตั้งได้แน่ชัด แต่ชื่อของศาลเจ้านี้มีถูกบันทึกไว้ "ศาลเจ้าโอวาริ โนะคุนิ ยะมะดะกุนฮิทสึจิ " ถือเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่มากกว่า1000ปี

รายละเอียด

ที่อยู่ เมืองนาโกย่า เขตคิตะ ชุมชนทสึจิ 5-26
พื้นที่ ภาคเหนือ

แผนที่การเดินทาง

สถานที่ท่องเที่ยว

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying