ภูมิทัศน์เมือง เมืองชิระคาเบะ เมืองชิคาระ เมืองชูโมะคุ | Visit Nagoya-ข้อมูลการท่องเที่ยวนาโกย่า
 1. หน้าหลัก
 2. สถานที่ท่องเที่ยว
 3. ภูมิทัศน์เมือง เมืองชิระคาเบะ เมืองชิคาระ เมืองชูโมะคุ
ภาคตะวันออก

ภูมิทัศน์เมือง เมืองชิระคาเบะ เมืองชิคาระ เมืองชูโมะคุ

 • ภูมิทัศน์เมือง เมืองชิระคาเบะ เมืองชิคาระ เมืองชูโมะคุ
 • ภูมิทัศน์เมือง เมืองชิระคาเบะ เมืองชิคาระ เมืองชูโมะคุ
 • ภูมิทัศน์เมือง เมืองชิระคาเบะ เมืองชิคาระ เมืองชูโมะคุ
 • ภูมิทัศน์เมือง เมืองชิระคาเบะ เมืองชิคาระ เมืองชูโมะคุ
 • ภูมิทัศน์เมือง เมืองชิระคาเบะ เมืองชิคาระ เมืองชูโมะคุ
 • ภูมิทัศน์เมือง เมืองชิระคาเบะ เมืองชิคาระ เมืองชูโมะคุ
 • ภูมิทัศน์เมือง เมืองชิระคาเบะ เมืองชิคาระ เมืองชูโมะคุ
 • ภูมิทัศน์เมือง เมืองชิระคาเบะ เมืองชิคาระ เมืองชูโมะคุ

การจัดสรรที่ดินของซามุไรสมัยเอะโดะที่ยังคงหลงเหลือให้เห็น
ทั้งประตู กำแพงและต้นไม้เขียวชอุ่มที่ประกอบกันให้เห็นเป็นภูมิทัศน์ คฤหาสน์และภูมิทัศน์เมืองที่สวยงามและสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ก่อนช่วงสงครามโลกที่ยังหลงเหลืออยู่

รายละเอียด

ที่อยู่ เมืองนาโกย่า เขตฮิกาชิ ชุมชนชิระคาเบะ ชิคาระ ชูโมะคุ
พื้นที่ ภาคตะวันออก

แผนที่การเดินทาง

สถานที่ท่องเที่ยว

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying