Cảnh quan thị trấn Shirakabe, Chikara-cho và Shinoki-cho | Visit Nagoya-Hướng dẫn viên du lịch Nagoya
 1. Trang đầu
 2. Điểm tham quan
 3. Cảnh quan thị trấn Shirakabe, Chikara-cho và Shinoki-cho
Phía Đông

Cảnh quan thị trấn Shirakabe, Chikara-cho và Shinoki-cho

 • Cảnh quan thị trấn Shirakabe, Chikara-cho và Shinoki-cho
 • Cảnh quan thị trấn Shirakabe, Chikara-cho và Shinoki-cho
 • Cảnh quan thị trấn Shirakabe, Chikara-cho và Shinoki-cho
 • Cảnh quan thị trấn Shirakabe, Chikara-cho và Shinoki-cho
 • Cảnh quan thị trấn Shirakabe, Chikara-cho và Shinoki-cho
 • Cảnh quan thị trấn Shirakabe, Chikara-cho và Shinoki-cho
 • Cảnh quan thị trấn Shirakabe, Chikara-cho và Shinoki-cho
 • Cảnh quan thị trấn Shirakabe, Chikara-cho và Shinoki-cho

Khu vực lưu lại bố cục kiến trúc của những căn nhà dành cho gia đình samurai thời kỳ Edo trong tình trạng tốt, tạo nên cảnh quan đẹp với các cổng và hàng rào kết hợp với cây xanh, cùng với những thiết kế kiến trúc hiện đại xuất sắc từ thời kỳ tiền chiến.

Chi tiết

Địa chỉ Shirakabe, Higashi-ku, Thành phố Nagoya, Chikara-cho, Shinoki-cho
Khu vực Phía Đông

Bản đồ đường đi

Điểm tham quan

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying