ถนนเอนโดจิ | Visit Nagoya-ข้อมูลการท่องเที่ยวนาโกย่า
 1. หน้าหลัก
 2. สถานที่ท่องเที่ยว
 3. ถนนเอนโดจิ
สถานีนาโกย่า

ถนนเอนโดจิ

 • ถนนเอนโดจิ
 • ถนนเอนโดจิ
 • ถนนเอนโดจิ
 • ถนนเอนโดจิ

ถนนช้อปปิ้งเอ็นโดจินี้ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างเส้นทางไปสถานีนาโกย่าและปราสาทนาโกย่า
ถนนแห่งนี้เป็นแหล่งการค้าที่อยู่คู่กับโอสุมาช้านาน
หลังจากที่คิโยะสุขึ้นปกครอบต่อหลังจากอิเอะยะสุสิ้นลง เป็นต้นมาและต่อมา โฮระคาวะมิโนะจิ ได้มีการพัฒนารูปแบบของวัดและศาลเจ้าตามแบบมอนเซ็น
ทำให้แม้ปัจจุบันนี้ก็ยังคงหลงเหลือลักษณะดังกล่าวอยู่ นอกจากร้านค้าสไตล์เมจิแล้วก็ยังรายล้อมไปด้วยร้านค้าที่สร้างขึ้นใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่ด้วย
ทุกๆกรกฎาคมของทุกปี ถนนเอ็นโดจิร่วมกับวัดเอ็นโดจิจัดงานเทศกาลทานาบาตะ ซึ่งเป็นเทศกาลที่มีประวัติยาวนาน เริ่มจัดมาตั้งแต่ปี 1956
นอกจากนี้ ใกล้ๆนี้ยังมีเขตอนุรักษณ์ศาลเจ้าชิเคะมิจิ และโกดังเก่าอีกด้วย

Parking Lot

รายละเอียด

ที่อยู่ 〒451-0042
เมืองนาโกย่า เขตนิชิ นาโกะโนะ 1-6-16
พื้นที่ สถานีนาโกย่า

แผนที่การเดินทาง

สถานที่ท่องเที่ยว

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying