ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ | | Visit Nagoya-ข้อมูลการท่องเที่ยวนาโกย่า
ประกาศ
ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2021)

 1. หน้าหลัก
 2. ประกาศ
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2021)

ประกาศ

12/7/2021 ประกาศ

ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2021)

เกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดของจังหวัดไอจิ

พื้นที่บังคับใช้: ทุกพื้นที่ใน จังหวัดไอจิ
ระยะเวลาบังคับใช้: วันจันทร์ที่ 12กรกฎาคม - พุธ 11สิงหาคม 2021
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ของจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่า

ทั้งนี้ สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม ที่พัก และร้านอาหารที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาให้บริการหรือข้อมูลอื่นๆ และอาจปิดให้บริการชั่วคราวหรือถูกยกเลิก ดังนั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของแต่ละสถานที่หรือกิจกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

■JNTO/Japan National Tourism Organizaition
■ เมืองนาโกย่า
■ สายด่วนหลายภาษา จังหวัดไอจิ
คำแนะนำเกี่ยวกับศูนย์ล่ามที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันทางการแพทย์สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
■ สนามบินนานาชาติชูบุเซนแทรร์
■แนวปฏิบัติในการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ (สมาคมประสานงานการท่องเที่ยว)
go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying