ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ | | Visit Nagoya-ข้อมูลการท่องเที่ยวนาโกย่า
 1. หน้าหลัก
 2. ประกาศ
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2021)

ประกาศ

18/10/2021 ประกาศ

ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2021)

เกี่ยวกับพื้นที่เฝ้าระวังในจังหวัดไอจิ

มาตรการเฝ้าระวังเข้มงวดของจังหวัดไอจิได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม อย่างไรก็ตาม การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดขึ้นอีกครั้งของไวรัสโควิด-19 ภายใต้มาตรการพื้นที่เฝ้าระวังยังดำเนินต่อไป โดยโปรดระมัดระวังในการออกนอกเคหสถานและเดินทางท่องเที่ยวระหว่างจังหวัด

พื้นที่บังคับใช้: ทุกพื้นที่ในจังหวัดไอจิ
ระยะเวลาบังคับใช้: ตั้งแต่จันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2021 เป็นต้นไป
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ของจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่า

ทั้งนี้ สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม ที่พัก และร้านอาหารที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาให้บริการหรือข้อมูลอื่นๆ และอาจปิดให้บริการชั่วคราวหรือถูกยกเลิก ดังนั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของแต่ละสถานที่หรือกิจกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

■JNTO/Japan National Tourism Organizaition
■ เมืองนาโกย่า
■ สายด่วนหลายภาษา จังหวัดไอจิ
คำแนะนำเกี่ยวกับศูนย์ล่ามที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันทางการแพทย์สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
■ สนามบินนานาชาติชูบุเซนแทรร์
■แนวปฏิบัติในการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ (สมาคมประสานงานการท่องเที่ยว)
go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying